1. IZRADA REGISTRA GRADSKE IMOVINE

  1. IZRADA REGISTRA GRADSKE IMOVINE

  Sukladno Strategiji razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022., ali I Strategiji upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. Za učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu grada te za bolju preglednost nekretnina u vlasništvu Grada, katastarskih čestica i naposljetku građanima, poduzetnicima, obrtnicima i investitorima smatramo da je potrebno omogućiti pregled raspoloživosti brownfield i greenfield kapaciteta u Gradu, za što je neophodno stvaranje REGISTRA NEKRETNINA to jest Registra imovine. Zahtijevamo da se izdvoji stavka u proračunu za pokretanje ove aktivnosti.

  Postojeća aplikacija WebGIS preglednika svoju funkciju obnaša djelomično. Javno dostupni preglednik omogućuje slojevitost prikaza, no ne omogućuje, primjerice, prikaz pojedinih katastarskih čestica. Od iznimne je važnosti za Grad, ukoliko želi racionalno gospodariti imovinom u svom vlasništvu, izrada platforme putem koje će građani moći vidjeti čestice u javnom i privatnom vlasništvu, provjeriti činjenično stanje vezano uz česticu (pr. kvadraturu, ishodovane dozvole, status nekretnine – prazna, u funkciji gradskih službi, u najmu trećim osobama i sl.) te pristupiti bazi nekretnina ili zemljišta u vlasništvu Grada. Osim toga, predviđene su dodatne funkcionalnosti koje aktualno GIS sučelje nema, kao što su: mogućnosti ispisa, mogućnost „označavanja“ pojedine čestice i slanja upita Gradu (ukoliko se radi o gradskom vlasništvu) vezano uz istu i dr. Novi WebGIS preglednik bit će dostupan u okviru nove internet platforme Grada Krka.

  • izrada baza gradske imovine (brownfield i greenfield)
  • izrada tehničke dokumentacija za nabavu usluga proširenja postojeće WebGIS aplikacije
  • provođenje integracija baze gradske imovine s WebGIS aplikativnim prikazom
  • provođenje integracije novog WebGIS preglednika s novom platformom Grada Krka

  POTREBNA SREDSTVA U PRORAČUNU: ZATRAŽITI NEKOLIKO PONUDA ODGOVORAJUĆIH POSLOVNIH SUBJEKATA STRUČNIH ZA IZRADU REGISTRA I UVRSTITI U PRORAČUN