4. UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

    4. UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

    Posljedica nedovoljno promišljenog širenja građevinskih područja je kronični nedostatak parkova i zelenih površina, kao i prostora za druženje, koji se može riješiti sustavno i sukcesivno.

    Smatramo da svaki kvart u gradu i svako naseljeno mjesto unutar gradskih granica mora imati odgovarajući prostor za druženje.

    Potrebno je osuvremeniti postojeće prostore za javnu namjenu (boćališta, parkove, domove) te planirati i graditi dječje parkove i prostore opće društvene namjene. Predlažemo da se pokrene izrada projekata za 2 čestice: Lizete 3260/1 k.o Grad Krk te Dražica 2400/1 k.o. Grad Krk. Na navedenim česticama predlažemo stvaranje prostora društvene namjene sa sadržajima kao što su park, klupice, roštilj sa prostorom za blagovanje, sprave za djecu, špine s vodom, WC-i, ping pong stolovi, rampe za skateboard i sl. U proračun za 2022. Svakako uvrstiti izradu projektne dokumentacije.

    POTREBNA SREDSTVA U PRORAČUNU 2022: TROŠAK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE