6. ULAGANJE U STAROGRADSKU JEZGRU

  6. ULAGANJE U STAROGRADSKU JEZGRU

  ULAGANJE U STAROGRADSKU JEZGRU - PRENAMJENA SPORTSKO-REKREACIJSKOG SADRŽAJA NA K.Č. 2520, K.O. KRK-GRAD, IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I POSTAVLJANJE GRADSKOG KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA NA KORIŠTENJE GRAĐANIMA I POSJETITELJIMA GRADA

  Povećanje stavke za uređenje starogradske jezgre sa svrhom osvjetljavanja vanjskih dijelova  zidina (morski dio). To je dekorativno, promotivno i sigurnosno pitanje  -   projekt osvjetljenja cijelog plašta, južnih i istočnih zidina te uređenje terena ispod zidina, ispod Vrata slobode.

  Smatramo da je prostor do caffe bara ispod Vrata slobode neprilično uređen, točnije neuređen, da ljudi nemaju pristup javnom WC-u a jedini je na cijelom potezu do Hotela Bor, te da se od ovog prostora može urediti iznimno atraktivna lokacija te mjesto za okupljanje.

  S obzirom na višegodišnji prekid korištenja igrališta za odbojku na plaži na predmetnoj katastarskoj čestici, ali i izuzetno nagrđujući izgled sprava za skakanje koji su i kad su u funkciji u potpunoj estetskoj disharmoniji s jednom od najreprezentativnijih gradskih vizura – istočnim ulaskom u grad na Vratima slobode, držimo da je „čuvati“ taj prostor za davanje u koncesijsko odobrenje neprimjereno i upitne konačne dobiti za Grad. Naime, postavljamo pitanje da li je prihod koji Grad ostvaruje od davanja spomenutog prostora na korištenje za odbojkaško igralište (kada je zadnji puta grad ostvario prihod za taj dio parcele?) i od sprava za skakanje veći od potencijalnih koristi koje bi donijelo uređenje prostora po gradskim standardima (koji su redovno veći od onih koje koriste nositelji koncesijskih odobrenja, što je razumljivo s obzirom da im se ne isplati ulagati značajnija sredstva pošto imaju konstantnu neizvjesnost oko ponovnih dodjela odobrenja) i stavljanje istih u službu građana i posjetitelja grada, čime bi značajno podigli zadovoljstvo građana, ali i uredili prostor i učinili ga atraktivnijim od trenutno izuzetno neugledne vizure jednog od najprometnijih ulaza u grad?

  Doslovno svaki posjetitelj grada prođe tim ulazom u grad gotovo svakodnevno tijekom boravka u Krku, i smatramo da će uređenje tog prostora i njegova prenamjena u atraktivno košarkaško igralište s rasvjetom dugoročno donijeti gradu više koristi nego sporadični prihod od koncesijskih odobrenja nositelji kojih ne brinu o prostoru na način na koji bi to Grad činio.

  Kao primjer odlične simbioze društveno korisne namjene, uklapanja u gradsku vizuru i alata za podizanje prepoznatljivosti grada navodimo primjer jednog košarkaškog igrališta unutar dubrovačkih gradskih zidina, koje je od postavljanja prije nekoliko godina redovito među najčešće fotografiranim pogledima, koji se na društvenim mrežama dijeli na milijune puta, a vrlo često ga svjetski mediji uvrštavaju među najljepše sportske terene na svijetu.

  NAPOMENA: Na lokaciji postoje šahte i pumpni sklopovi kojima treba omogućiti nesmetan pristup, i u izradi rješenja potrebno je voditi računa o tome.

                  Primjeri pisanja svjetskih medija o referentnom igralištu u Dubrovniku

  https://www.vogue.com.au/vogue-living/design/these-are-the-best-designed-basketball-courts-in-the-world/image-gallery/8f321d510eed387ed12019d4e117815e

  https://www.courtsoftheworld.com/blog/must-hoop-the-rooftop-court-in-dubrovnik-croatia/

  https://www.saveatrain.com/blog/holiday-locations-basketball-courts/

  PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA U PRORAČUNU 2022:

  TROŠAK IZRADE PLANA I IDEJNIH PROJEKATA 30.000 kn

  IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA:     30.000 kn

  GRAĐEVINSKI RADOVI (priprema terena, betoniranje ili asfaltiranje, postavljanje partera s rješenjem pristupa postojećim šahtama): 500.000.000 kn

  OPREMANJE (koševi, ograda, iscrtavanje linija, reflektori, ostala oprema): 100.000 kn