9. POSTAVLJANJE AUSTRALSKIH REŠETKI NA RUBNIM GRADSKIM PODRUČJIMA

    9. POSTAVLJANJE AUSTRALSKIH REŠETKI NA RUBNIM GRADSKIM PODRUČJIMA

    Postavljanje australske rešetke na završnim dijelovima makadamskih puteva prema glavnim prometnicama: 2141/1, Krk-Grad prema Narodnog preporoda, i prema zaobilaznici na 2072. Krk, 1987 Kornić, 2604 Kornić,3303 Kornić, 1971/2 Krk da ovce ne završavaju na cesti zbog nezatvorenih lesa i portuna, čime dobivamo i nove slobodne puteve.

    POTREBNA SREDSTVA U PRORAČUNU 2022: SUKLADNO DOSAD IZVOĐENIM AUSTRALSKIM REŠETKAMA