7. KONAČNO POBOLJŠANJE UVJETA ZA FUNKCIONIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA

  7. KONAČNO POBOLJŠANJE UVJETA ZA FUNKCIONIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA

  Već dugi niz godina svjedoci smo problema u funkcioniranju sportskih klubova u gradu. Osim nogometnog, boćarskog i (donekle) jedriličarskog kluba, niti jedan drugi klub ne fukncionira u adekvatnom prostoru i na adekvatan način, i svi su doslovno na rubu zakona. Klubovi sami, koji velikim dijelom funkcioniraju na volonterskoj bazi, ne mogu brinuti o svim segmentima, i nužna je pomoć grada, koja na žalost ide uglavnom prema ranije spomenutim klubovima. Stoga držimo da je nužno potrebno hitno:

  Izraditi dokument strategije razvoja gradskog sporta  I sportske infrastukture Grada Krka s ciljem :

  - budućeg  formiranja “gradskog saveza sportova” i/ili  tvrtke za vođenje sportske infrastukture “Sportski objekti Krk” 

  - definiranje  jasnih prostornih  uvjeta , standarda  i normativa  sportskih građevina prilagodenih gradskim potrebama

  - kvalitetnijeg  planiranja, programiranja, projektiranja, gradnje, i organiziranja održavanja  i sigurnosti  korisnika sportskih građevina

  - da predložena i usvojena transparentna strategije razvoja i  vođenja sportske infrastrukture je glavni čimbenik za podizanje kvalitete sporta te samim time i “sportskog  standarda” naših  gradana

  - jasnijih / transparentnijih iznosa proračunskih sredstava namijenjenih  financiranju  sporta  u godišnjem proračunu, a  na zadovoljstvo cjelokupne  sportske zajednice  

  - racionalizacije fiksnih troškova svih gradskih sportskih klubova (dijeljenje administrativnih troškovi,  troškovi prijevoza , edukacije , troškova liječničkih usluga…)

  - veće konkurentnosti na natječajima za financiranje ( EU , RH, PGŽ…)

  Za 2022 planirati izradu studije i plana za sljedećih nekoliko godina.

  POTREBNA SREDSTVA U PRORAČUNU 2022: TROŠAK IZRADE PLANA I IDEJNIH PROJEKATA