10. IZRADA IDEJNOG PLANA ZA POLUOTOK PRNIBA

    10. IZRADA IDEJNOG PLANA ZA POLUOTOK PRNIBA

    Smatramo da treba iskoristiti prednosti poluotoka Prnibe i postepeno ga pretvoriti u rekreacijsku zonu gdje će pristup motornim vozilima imati samo vlasnici maslinika i poljoprivrednici. Iskoristiti postojeće staze po gromačama, urediti ih i koristiti kao osnovu za šetačke i trkačke sadržaje, formirati odmorišne zone, urediti obalnu infrastrukturu, postaviti tematske staze o maslinarstvu i ribarstvu uz poruke o očuvanju prirode i sl. U proračun za 2022 uvrstiti trošak izrade Idejnog plana.

    POTREBNA SREDSTVA U PRORAČUNU 2022: TROŠAK IZRADE PLANA I IDEJNIH PROJEKATA